• Prosjekter
  • Om Møllebyen
  • Kontakt

Vi puster liv i 50.000 kvadratmeter i hjertet av Moss sentrum

Møllebyen utgjør bykjernen i Moss fra Øvre Torg og helt ned til fjorden, avgrenset av gågata og resten av sentrum på den ene siden og byens livsnerve Mosseelva på den andre.

Bydelen består av historiske og fredete bygningsmiljøer, gamle industrianlegg for gjenbruk, nyere bygg, asfalterte parkeringsplasser der det kommer nytt byliv, gamle hageanlegg og mye mer.


En ledestjerne innen norsk byutvikling

Historiske Møllebyen i Moss skal være en ledestjerne innen norsk byutvikling, og bli en komplett, bærekraftig og sterk sentrumsbydel der folk skal oppleve, bo og jobbe.

Utviklingen skal skje med sterk forankring i byens historie der ivaretakelse og spennende gjenbruk av viktige kulturminner har høyeste prioritet.

Møllebyen blir tominuttersbyen som tar vår tids miljøutfordringer på alvor. Heilmannparken utgjør bydelens grønne lunge og Mosseelva dens blå hjerte.


Møllebyen er byens vugge.

Trolig går historien med drift av kverner her tilbake til 1100-tallet. I storhetstiden mot slutten av 1800-tallet, var Moss landets tredje største mølleby. Fra 70-tallet ble området preget av forfall frem til deler av Møllebyen ble utviklet og ferdigstilt i 2003. Nå skal resten av byområdet få sin etterlengtede revitalisering.

Les mer om Møllebyens historie

Historisk kart over Møllebyen


Et team med sterk forankring i Moss

I dag eies 15 av eiendommene i Møllebyen av Fauna Eiendom AS. Dette utgjør hovedtyngen av eiendommene som i årene fremover skal utvikles i bydelen.

Utviklingsteamet består av Rasmus Os, Kristian Eriksen, Bernt Godiksen og Motti Tariq. Teamet har sterk forankring i Moss og lang erfaring med komplekse byutviklingsprosjekter. I tillegg benyttes de fremste rådgivermiljøene i Norge innen arkitektur og byutvikling.Møllebyen

Et prosjekt av Fauna Eiendom