• Prosjekter
  • Om Møllebyen
  • Kontakt

Prosjekter under utvikling

Prosjektet omfatter utvikling og rehabilitering av fire kvartaler i hjertet av Moss sentrum. Utviklingen skal skje med sterk forankring i byens historie der ivaretakelse og spennende gjenbruk av viktige kulturminner har høyeste prioritet.

Bryggerikvartalet

Kvartalet rund Gamle Moss Bryggeri åpnes for allmenheten med spennende næringsetableringer, kulturaktiviteter, offentlig bryggepromenade langs elva og noen få unike boliger.

Les mer

Gudeskvartalet

I samarbeid med MK Eiendom og øvrige grunneiere utvikler vi det som skal bli et av Moss sentrums viktigste kvartaler.

Kvartalet Kongens gate

Øvre Torg og Vincent Buddes Plass skal transformeres i årene som kommer, med mål om å skape et bygulv for sambruk der bilene får mindre prioritet.

Parkkvartalet

Med Heilmannparken som det grønne midtpunktet, skal det gamle Piasenteret, den tidligere Postenterminalen og fredete Kong Carl videreutvikles i en helhetlig plan for gjenbruk, byreparasjon, nybygg og rekreasjonsareal.
Møllebyen

Et prosjekt av Fauna Eiendom