• Prosjekter
  • Om Møllebyen
  • Kontakt

Kvartalet Kongens gate

Kongens gate 9, 11, 13 og 15 samt Møllergata 1 utgjør et stort, sammenhengende kvartal ved Øvre Torg og Vincent Buddes Plass som skal transformeres i årene som kommer.

Bevaringsverdige bygg tas vare på og gjenbrukes, bakgården (en av de eneste gjenværende bakgårdene i Moss!) skal aktiviseres, og de store parkeringsarealene skal erstattes med spennende nybygg.

I høst åpner Café Nobel i de storslåtte banklokalene, og deretter vil vi ta fatt på tomme lokalene langs Kongens gate.

Øvre Torg anno 1905


Vi har også som ambisjon om at den trafikkerte veien gjennom Øvre Torg og Vincent Buddes Plass blir erstattet av et bygulv for sambruk der bilene får mindre prioritet.

De historiske bildene gir en tydelig retning for hvordan bygulvet bør reetableres.


Prosjektene

Bryggerikvartalet

Kvartalet rund Gamle Moss Bryggeri åpnes for allmenheten med spennende næringsetableringer, kulturaktiviteter, offentlig bryggepromenade langs elva og noen få unike boliger.

Les mer

Parkkvartalet

Med Heilmannparken som det grønne midtpunktet, skal det gamle Piasenteret, den tidligere Postenterminalen og fredete Kong Carl videreutvikles i en helhetlig plan for gjenbruk, byreparasjon, nybygg og rekreasjonsareal.

Gudeskvartalet

I samarbeid med MK Eiendom og øvrige grunneiere utvikler vi det som skal bli et av Moss sentrums viktigste kvartaler.


Møllebyen

Et prosjekt av Fauna Eiendom