• Prosjekter
  • Om Møllebyen
  • Kontakt

Bryggerikvartalet

Gamle Moss Bryggeri med adressene Henrich Gerners gate 8, 10A/C utgjør et fredet og bevaringsverdig bygningsmiljø i nedre del av Møllebyen som skal tas vare på, gjenbrukes og gis nytt liv.

Kvartalet skal åpnes for allmenheten med spennende næringsetableringer, kulturaktiviteter, offentlig bryggepromenade langs elva og noen få unike boliger.

Illustrasjonsvideoen avviker noe fra slik det endelige prosjektet blir, men viser hovedgrepene.


Mange aktiviteter er allerede i gang, for eksempel kan man besøke Escape rooms og paintballbane i de gamle fabrikkhallene langs elva, mens større ombyggingsprosjekter er under planlegging.

Stallen Bar planlegges åpnet sommeren 2022.


Prosjektene

Parkkvartalet

Med Heilmannparken som det grønne midtpunktet, skal det gamle Piasenteret, den tidligere Postenterminalen og fredete Kong Carl videreutvikles i en helhetlig plan for gjenbruk, byreparasjon, nybygg og rekreasjonsareal.

Les mer

Gudeskvartalet

I samarbeid med MK Eiendom og øvrige grunneiere utvikler vi det som skal bli et av Moss sentrums viktigste kvartaler.

Kvartalet Kongens gate

Øvre Torg og Vincent Buddes Plass skal transformeres i årene som kommer, med mål om å skape et bygulv for sambruk der bilene får mindre prioritet.


Møllebyen

Et prosjekt av Fauna Eiendom