• Prosjekter
  • Om Møllebyen
  • Kontakt

Gudeskvartalet

I samarbeid med MK Eiendom og de øvrige grunneierne i kvartalet, skal hele dette sentrumskvartalet videreutvikles til et av byens viktigste kvartaler med eksisterende næring og boliger, nye næringsarealer, offentlige tjenestefunksjoner, grøntarealer og nye boliger.

Beliggenheten midt i sentrum ved bussterminalen og den nye veien/broa til Verket gjør Gudeskvartalet til et av de mest spennende utviklingsprosjektene i Møllebyen og Moss. Vi har høye ambisjoner for kvartalet, og for å lykkes med å skape et kvartal med høy kvalitet, må utnyttelsen og byggehøyder i gjeldende sentrumsplan revideres.

Illustrasjonene er ikke bare et forslag, men noen foreløpige tanker om hvordan deler av kvartalet kan bli. Kanskje kommer byens nye bibliotek og kulturskole her?


I kvartalet ligger også Prinsens gate 5, som nå er under ombygging for NAVs nye hovedkontor i Moss. Bygget blir klart for bruk høsten 2022.


Prosjektene

Bryggerikvartalet

Kvartalet rund Gamle Moss Bryggeri åpnes for allmenheten med spennende næringsetableringer, kulturaktiviteter, offentlig bryggepromenade langs elva og noen få unike boliger.

Les mer

Parkkvartalet

Med Heilmannparken som det grønne midtpunktet, skal det gamle Piasenteret, den tidligere Postenterminalen og fredete Kong Carl videreutvikles i en helhetlig plan for gjenbruk, byreparasjon, nybygg og rekreasjonsareal.

Kvartalet Kongens gate

Øvre Torg og Vincent Buddes Plass skal transformeres i årene som kommer, med mål om å skape et bygulv for sambruk der bilene får mindre prioritet.


Møllebyen

Et prosjekt av Fauna Eiendom