• Prosjekter
  • Om Møllebyen
  • Kontakt

Parkkvartalet

Med Heilmannparken som det grønne midtpunktet, skal det gamle Piasenteret, den tidligere Postenterminalen og fredete Kong Carl videreutvikles i en helhetlig plan for gjenbruk, byreparasjon, nybygg og rekreasjonsareal.

Planarbeidet er i støpeskjeen, men aktiviseringsarbeidet er allerede i gang. I høst åpnet gjenbruksbutikken Karussel i Gudes gate 1, og i våres åpnet vi Heilmannparken for allmenheten etter en forsiktig restaurering i samarbeid med hagearkeologiprofessor Annegreth Dietze-Schirdewahn fra NMBU.

Etter over 200 år som privat paléhage, markerte det en milepæl for Møllebyen og Moss at Heilmannparken nå har blitt et nytt, offentlig byrom. Parkkvartalet vil utvikles i nær sammenheng med Bryggerikvartalet, Kvartalet Kongens gate og Gudeskvartalet.


Prosjektene

Bryggerikvartalet

Kvartalet rund Gamle Moss Bryggeri åpnes for allmenheten med spennende næringsetableringer, kulturaktiviteter, offentlig bryggepromenade langs elva og noen få unike boliger.

Les mer

Gudeskvartalet

I samarbeid med MK Eiendom og øvrige grunneiere utvikler vi det som skal bli et av Moss sentrums viktigste kvartaler.

Kvartalet Kongens gate

Øvre Torg og Vincent Buddes Plass skal transformeres i årene som kommer, med mål om å skape et bygulv for sambruk der bilene får mindre prioritet.


Møllebyen

Et prosjekt av Fauna Eiendom